Intellisense for Expression Blend 2 SP1 working again!

Tonight I found this short cryptic message by Bennage on the MSDN Code Gallery site:

Blend 2.0 SP1
bennage
Oct 1 at 4:37 PM 
FYI I was able to get the plugin working against 2.0 sp1 simply by recompiling the source against the 2.0 sp1 assemblies.

As a designer, it was a bit too short and cryptic for me. But I decided to have a go anyway. This it what I had to do do make Intellisense working again for Blend 2 SP1:

 1. Download the original BlendSense_Install.zip from the MSDN Code Gallery site:
  http://code.msdn.microsoft.com/BlendSense/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1358
 2. Install the Addin as explained on the Homepage: http://code.msdn.microsoft.com/BlendSense
  Blend.bat, Addins folder with a DLL and the Schemas Subfolder should all be in place. If you have a failed attempt to install BlendSense for Blend 2 SP1, you’ll probably be in good shape 😉
 3. Download the Code from the MSDN Code Gallery site:
  http://code.msdn.microsoft.com/BlendSense/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1358
 4. Upzip it to your visual studio or Blend projects directory:
  c:\users\YOU\Documents\Expression\Expression Blend Projects
 5. Start Visual Studio or Expression Blend and load the Expression.Blend.Intellisense project
 6. Open the Solution Explorer or Project tab and check the References  folder to find several dll’s that are missing or invalid, marked by a yellow exclamation mark
 7. Right-click on the References folder and select Add Reference…
  Click the Browse tab in the Add Reference dialogbox and browse to your Blend 2 SP1 location: “c:\program files\Microsoft Expression\Blend 2”
 8. Select all the DLL files that are missing by keeping the Ctrl key down while clicking the filenames. Click OK. The yellow exclamation marks in the Solution Explorer or Project tab References folder will disappear.
 9. Build the project using Build/Rebuild Solution. If all is well, the build will succeed.
 10. Check the debug folder in de Expression.Blend.Intellisense folder for a DLL called Expression.Blend.Intellisense.dll (if you made a release build you’ll find it in the Release folder of course).
 11. Copy this file to the Add-In folder in the Expression Blend program folder: “c:\program files\Microsoft Expression\Blend 2\Addins” Replace the existing file with the same name but smaller in size with this new DLL. Don’t paste it in the Blend program folder, but in de Add-in folder.
 12. Run Blend.bat from the Blend Program folder.
  This contains the command:
  start Blend.exe -addin:Addins\Expression.Blend.Intellisense.dll
 13. Blend wil start and ask you to open your last project. Open the project.
  Press F11 twice or click the XAML tab at the top right of the working area in Blend.
 14. Press Ctrl + Spacebar inside any XAML statement to find intellisense working!

Thanks bennage for the original post at: http://code.msdn.microsoft.com/BlendSense/Thread/List.aspx and of course many, many thanks to Stefan Dobrev for making it all possible at http://blogs.telerik.com/StefanDobrev/Posts/08-08-04/IntelliSense_for_Expression_Blend.aspx

Hope this helps (I know it will!) Njoy!

WPF 3D: Presentation at the Software Development Conference (3): Deepest

deepestDe derde Demo heet Deepest en gaat over interactieve schermen op driedimensionale oppervlakken. Ik spin en flip hier planes met een Registratieformulier erop. Verder schanier ik die planes opzij in twee richtingen en draai ik ze uit de hoek in beeld voor ik ze rechtzet. Ook hier is een Harmonica te zien, eigenlijk twee: een bovenin het scherm met portretjes en een rechtsonder in het scherm die afbeeldingen bevat. Die kunnen gecombineerd worden tot interessante 3D oplossingen voor master/details scenario’s. Verder toon ik hier ook kubussen met formulieren van buiten en van binnen en draai de camera om een kubus met formulieren erop.

Daarnaast zitten er nog wat verassingen in de demo’s. Linksonder in Deep klapt een Expander uit om buttons te tonen waarmee ik de Xbox doos omvorm tot boeken over WPF 3D: 3D Programming For Windows van Charles Petzold, WPF Unleashed van Adam Nathan en mijn eigen Handboek XAML, waar ook een hoofdstuk over 3D in staat.

deepmacawenergydrinkOm te bewijzen dat andere modellen dat een rechthoekige doos ook kunnen, wilde ik een blikje frisdrank tonen. En welk blikje is beter geschikt dan die van de Macaw Liquid Energy, die ook tijdens de SDC wordt uitgereikt? Het was tamelijk eenvoudig om in de 3D modelleer applicatie ZAM3D de rechter contour van het blikje te tekenen en via de lathe functie (denk draaibank) er een cylinder van te maken. De afbeelding erop is van het oorspronkelijk ontwerp voor het etiket, al aangepast is aan de nieuwe huisstijl. Via de Viewbox en Viewport eigenschappen is die op de juiste plaats gezet en een animatie, die het blikje eindeloos ronddraait, maakt het helemaal af.

Dit alles levert materiaal op voor de mensen, die de sessie op de Software Development Conference bezoeken, met voorbeelden en code om zelf in hun interfaces met 3D aan de slag te gaan. Ze krijgen een CD mee met de presentatie en de mogelijkheid om vanuit de slides deze demo’s op te starten. Verder staat op de CD alle broncode die ik het verzameld en geschreven om deze demo’s te laten werken.

De demo en de source code zijn beschikbaar via mijn public map op mijn SkyDrive:

http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public

WPF 3D presentation at Software Development Conference(2): Deeper

Last time I mentioned the first demo of my presentation at the Software Development Conference called Deep. This dealt with product presentation, using a 2D UI for a 3D scene with only one model. In this demo, called Deeper, I will show you several effects you can use for your own UIs with WPF 3D.

The second demo (Deeper) consists of several possibilities to use a series of primitive models (plane, cube, cylinder, sphere) in User Interfaces. It show the spinning, flipping and stacking of planes, cover flow, harmonicas and carousels. Cubes are rotated en cylinders viewed from the inside. It was hard to think of good usage for a sphere and at first I only could come up with the planet Earth. With HitTesting you can point at a specific location and show it on the Earth surface. Later I also created a menu with five revolving spheres. Beyond that, you can see an animated SpotLight, transform of textures via sliders and animation of a camera around a cube.

The Demo executable and the source code are available from the public folder on my SkyDrive at:
http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public.

De tweede demo ( Deeper) bestaat uit een aantal mogelijkheden om een serie primitive modellen (plane, cube, cylinder, sphere) te gebruiken in User Interfaces. Het toont het spinnen, flippen en stapelen van planes, cover flow, harmonica en carrousel. Verder worden kubussen gedraaid en een cylinder van binnen bekeken. Voor een bol kon ik eerst alleen een aarde bedenken, waar je via HitTesting een locatie op kon aanwijzen, maar later heb ik ook een menu van vijf om elkaar heen draaiende bollen gemaakt. Verder zie je hier een geanimeerd SpotLight en is het verschuiven van textures via sliders en het animeren van de camera rond een kubus te zien.

De demo en de source code zijn beschikbaar via mijn public map op mijn SkyDrive:

http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public

Njoy!

WPF 3D presentation at Software Development Conference (1): Deep

Last week Tuesday at de Software Development Conference I finally gave the presentation called Deep, Deeper, Deepest on WPF 3D I had been preparing for weeks. Even though the attendance stuck to 18 indidividuals, evaluations showed a score of 7,6 with high scores for Use of Visual Aids. I will be posting screenshots, executables and code, along with a description of the demos. This will be spread over three consecutive posts. Today is about Deep:

Deep Demo Screenshot
Deep Demo Screenshot

Some people may have seen this first demo. It is called Deep and shows a Xbox box in the middle of the window. The demo is now filled with all features of 3D Graphics: model, geometry, camera, lights and textures. I created animations for it and several elements are controlled by sliders. The intention was to show off the capability for product presentations in WPF. This demo uses a Viewport3D, a control that participates in 2D screen layout like any other, but can only contain 3D information itself. The box is rotated using the buttons and the sliders. Using the textboxes to the left, the Width, Height and Depth are changed to update the size of the box. The Sphere to the left makes rotating the box possible, with the help of Hittesting on the Sphere. Rotating the camera is achieved, using the sliders at the top right hand side of the screen. Buttons below that will animate the camera to different views. The slider at the bottom right of the screen kan dim the lights to demonstrate the difference between AmbientLight, DirectionalLight and SpotLight. URLs of textures in the textboxes at the bottom of the screen allow the textures to be changed using Data Binding.

The Demo executable and the source code are available from the public folder on my SkyDrive at:

http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public

This makes a wonderful toy, playing around with all the possibilities a single model has using a 2D interface with buttons, sliders and textboxes. It works primarily through Element Binding to Sliders and Textboxes and uses Buttons to start the animations. You can also download and use the Code from the link above.

Njoy! 

Sommige mensen hebben willicht de eerste demo al gezien. Het heet Deep en heeft een Xbox doos in het midden. Die demo is nu verder ingevuld, zodat alle onderdelen van 3D Graphics aan bod komen: model, geometry, camera, lights, textures. Daarvoor heb ik animaties gemaakt en bovendien zijn de onderdelen via sliders te besturen. De bedoeling is om de mogelijkheden voor een productpresentatie in WPF zichtbaar te maken. Deze demo maakt gebruik van een Viewport3D, een control dat gewoon in de 2D layout van een scherm meedoet, maar zelf uitsluitend 3D informatie kan bevatten. De doos is met de buttons en sliders om te draaien en met de tekstboxen links kan de Width, Height en Depth aangepast worden om een ander formaat doos te tonen. De bol links maakt het mogelijk om via HitTesting op de bol de rotatie van de box aan te sturen. De camera wordt gedraaid met de sliders rechtsboven. De knoppen eronder animeren de camera naar een bepaalde view. De sliders rechtsonder kunnen de lichten doven en zo het verschil tussen AmbientLight, DirectionalLight en SpotLight inzichtelijk maken. URLs van textures maken het mogelijk om deze snel te veranderen.

De demo en de source code zijn beschikbaar via mijn public map op mijn SkyDrive:

http://cid-8073406c0ec0e68a.skydrive.live.com/browse.aspx/Public

Dit levert erg leuk speelgoed op, waarmee je kan spelen met alle mogelijkheden die een enkel model heeft via een 2D User Interface met buttons, sliders en tekstboxen. Het werkt voornamelijk met Element Binding aan sliders en tekstboxen. Het gebruikt Buttons om de animaties te starten. De code kan je ook downloaden via de link hierboven…