Mix Essentials Europe is Serious: Serious Games in Silverlight

It took a while, but finally the session on Serious Games is added to the reserved slot at the end of the first day of Mix Essentials Europe on the 28th of May.

Together with TNO, André van der Plas and myself will present our experience and some cases, where we successfully used serious games to educate employees and citizens.

It is going to be very interesting! See you there!

Simple rules for an enjoyable experience

“Having clear goals and expectations for whatever we do, paying attention to the consequences of our actions, adjusting skills to the opportunities for action in the environment, concentrating on the task at hand without distractions – these are the simple rules that can make the difference between an unpleasant and an enjoyable experience” Mihaly Csikszentmihalyi in Creativity.

Dit citaat kwam ik tegen terwijl ik research deed voor het handboek Silverlight. Het lijkt perfect te passen als definitie en voorwaarden voor wat we User Experience (UX) noemen. Dit geeft je handvaten bij het vraag: wat moet ik doen om een goede UX te bereiken?

  • Zorgen dat de doelen van de eindgebruikers duidelijk gedefinieerd zijn en dat je een ontwerp gemaakt heb waarmee ze dat kunnen bereiken.
  • Goede en onmiddellijke feedback, zodat duidelijk is wat er gebeurd en wat de gevolgen zijn van acties. Gebruik van Direct Manipulation om het gevoel van controle te vergroten.
  • Ervoor zorgen dat gebruikers met verschillende vaardigheden de site of applicatie goed kunnen gebruiken. Scaffolding: leren in kleine stappen en het geleerde weer toepassen in nieuwe taken. Progressive disclosure maakt het mogelijk om met een eenvoudige interface te beginnen, maar toch geleidelijk steeds meer functionaliteit zichtbaar en bruikbaar te maken.
  • Direct Manipulation in een venster maakt het mogelijk om op een taak te concentreren.Voorkomen dat dialoogvensters en messageboxen de flow van de applicatie onderbreken.

Dit citaat komt uit de vorige eeuw en is niet geschreven met ontwerpen voor software in gedachten. Toch lijkt het uitstekend te passen bij wat we deze dagen als uitdaging voor interactie ontwerp zien: een “enjoyable experience”.