About

Antoni Dol legt zich sinds februari 2017 toe op schrijven van fictie in de vorm van verhalen, romans en artikelen. Bovendien brengt hij nieuwe non-fictie boeken uit.

Antoni Dol is geboren in 1963. Hij is afgestudeerd als illustrator op de Gerrit Rietveld Academie, studeerde reclame op de Kunstacademie van Rotterdam en was drie jaar freelance illustrator. Vanaf 1995 is hij als webdesigner en interactieontwerper meegegroeid met het internet en vanaf 1996 designer bij Macaw. Daar heeft hij gewerkt voor bedrijven als KPMG, NedTrain, Wolters Kluwer, Univé Verzekeringen, Bijenkorf, Gemeente Den Haag, Rabobank en Microsoft. Hij kreeg een Creative Excellence Award in de Web Page Awards in 2001 en het intranet van NedTrain was volgens de Usability expert Jakob Nielsen een van de 10 beste van 2005. Antoni schrijft artikelen voor interne en externe publicaties van Macaw en voor tijdschriften.

In 2008 schreef Antoni het Handboek XAML, een studieboek over eXtensible Markup Language in het Nederlands. Dit boek is uitgegeven door Van Duuren Media. Het ISBN nummer is: ISBN10: 9059403509 | ISBN13: 9789059403505.

In augustus 2009 kwam het Handboek Silverlight 3 uit bij dezelfde uitgever: Van Duuren Media. Dit behandeld het creëren van een Silverlight applicatie van begin tot eind, inclusief ontwerpen, produceren, programmeren en publiceren. Het ISBN nummer is: 978-90-5940-388-8 (9789059403888).

Het Handboek interactieontwerp is gericht op studenten en is in april 2010 verschenen. Het bevat een brede basis voor interactieontwerpers. Dit omvat het proces, applicaties en patronen, multimedia, mobiele apparaten en toekomstige ontwikkelingen in interactieontwerp. Het boek van 500 pagina’s heeft ISBN nummer 978-90-5940-417-5 (9789059404175).

Antoni Dol is writing fiction in stories, novels and articles since februari 2017. Also, new non-fiction books may be published.

Antoni Dol was born in 1963. He graduated as illustrator at the Gerrit Rietveld Academie of Arts in Amsterdam, studied advertising at the Rotterdam Art Academy and was freelance illustrator for three years. From 1995 onwards, he grew as a webdesigner and interaction designer with the internet en from 1996 as a designer at Macaw. He worked for companies like KPMG, NedTrain, Wolters Kluwer, Univé Insurance, Bijenkorf Department Store, The City of The Hague, Rabobank en Microsoft in the Netherlands. He enjoyed a Creative Excellence Award in the Web Page Awards in 2001 and the NedTrain intranet he designed, was one of the 10 best of 2005 according to the Usability expert Jakob Nielsen. Antoni writes articles for internal and external publications of Macaw and for the Dutch magazines.

Antoni wrote the “Handboek XAML”, a book for students about eXtensible Application Markup Language in Dutch. Van Duuren Media published this book. ISBN10: 9059403509 | ISBN13: 9789059403505.

In August 2009 the Handboek Silverlight 3 was published with the same publisher: Van Duuren Media. This book is about creating Silverlight applications from the beginning to the end, including design, production, programming and publication. The ISBN number of this book is: 978-90-5940-388-8 (9789059403888).

The Handboek Interaction Design is aimed at students and was published in april 2010. It contains a broad basic treatment of interaction design. This includes the proces, applications and patterns, multimedia, mobile and future developments in interaction design. This 500 pages book has ISBN number 978-90-5940-417-5 (9789059404175).

Advertenties