About me

Antoni Dol legt zich sinds februari 2017 toe op schrijven van fictie in de vorm van verhalen, romans en artikelen. Bovendien brengt hij nieuwe non-fictie boeken uit.

Antoni Dol is geboren in 1963. Hij is afgestudeerd als illustrator op de Gerrit Rietveld Academie, studeerde reclame op de Kunstacademie van Rotterdam en was drie jaar freelance illustrator. Vanaf 1995 is hij als webdesigner en interactieontwerper meegegroeid met het internet en vanaf 1996 designer bij Macaw. Daar heeft hij gewerkt voor bedrijven als KPMG, NedTrain, Wolters Kluwer, Univé Verzekeringen, Bijenkorf, Gemeente Den Haag, Rabobank en Microsoft. Hij kreeg een Creative Excellence Award in de Web Page Awards in 2001 en het intranet van NedTrain was volgens de Usability expert Jakob Nielsen een van de 10 beste van 2005. Antoni schrijft artikelen voor interne en externe publicaties van Macaw en voor tijdschriften.

In 2008 schreef Antoni het Handboek XAML, een studieboek over eXtensible Markup Language in het Nederlands. Dit boek is uitgegeven door Van Duuren Media. Het ISBN nummer is: ISBN10: 9059403509 | ISBN13: 9789059403505.

In augustus 2009 kwam het Handboek Silverlight 3 uit bij dezelfde uitgever: Van Duuren Media. Dit behandeld het creëren van een Silverlight applicatie van begin tot eind, inclusief ontwerpen, produceren, programmeren en publiceren. Het ISBN nummer is: 978-90-5940-388-8 (9789059403888).

Het Handboek interactieontwerp is gericht op studenten en is in april 2010 verschenen. Het bevat een brede basis voor interactieontwerpers. Dit omvat het proces, applicaties en patronen, multimedia, mobiele apparaten en toekomstige ontwikkelingen in interactieontwerp. Het boek van 500 pagina’s heeft ISBN nummer 978-90-5940-417-5 (9789059404175).

 

Antoni Dol is writing fiction in stories, novels and articles since februari 2017. Also, new non-fictie books may be published.

Antoni Dol was born in 1963. He graduated as illustrator at the Gerrit Rietveld Academie of Arts in Amsterdam, studied advertising at the Rotterdam Art Academy and was freelance illustrator for three years. From 1995 onwards, he grew as a webdesigner and interaction designer with the internet en from 1996 as a designer at Macaw. He worked for companies like KPMG, NedTrain, Wolters Kluwer, Univé Insurance, Bijenkorf Department Store, The City of The Hague, Rabobank en Microsoft in the Netherlands. He enjoyed a Creative Excellence Award in the Web Page Awards in 2001 and the NedTrain intranet he designed, was one of the 10 best of 2005 according to the Usability expert Jakob Nielsen. Antoni writes articles for internal and external publications of Macaw and for the Dutch magazines.

Antoni wrote the “Handboek XAML”, a book for students about eXtensible Application Markup Language in Dutch. Van Duuren Media published this book. ISBN10: 9059403509 | ISBN13: 9789059403505.

In August 2009 the Handboek Silverlight 3 was published with the same publisher: Van Duuren Media. This book is about creating Silverlight applications from the beginning to the end, including design, production, programming and publication. The ISBN number of this book is: 978-90-5940-388-8 (9789059403888).

The Handboek Interaction Design is aimed at students and was published in april 2010. It contains a broad basic treatment of interaction design. This includes the proces, applications and patterns, multimedia, mobile and future developments in interaction design. This 500 pages book has ISBN number 978-90-5940-417-5 (9789059404175).

6 gedachtes over “About me

 1. Hoi Rinaldi,

  Het is heel eenvoudig als je het weet:

  Silverlight is de browserplugin die het mogelijk maakt om Silverlight sites en applicaties in een browser te tonen.
  Expression Studio is de gereedschapskist voor het creëeren van Silverlight sites en applicaties.

  Silverlight is dus rechtstreeks te vergelijken met Flash en de Flash Player in de browser.
  Expresssion Studio is vergelijkbaar met de Adobe Creative Suite.
  Expression Blend is vergelijkbaar met Flash Catalyst.
  Expression Design is vergelijkbaar met Adobe Illustrator.
  Expression Encoder is om video te coderen en in zekere mate te bewerken.
  Expression Web is een moderne HTML-editor.
  Visual Studio is vergelijkbaar met Flex Builder, meer een tekstuele programmeeromgeving dan een grafische tool.

  Er is zowel voor Silverlight als voor Blend een Software Development Kit (SDK).
  De SDK van Silverlight bevat Control libraries en naslagwerken over Silverlight.
  De SDK van Blend bevat geen controls, maar functionaliteit die je in de userinterface van Blend kunt toepassen en naslagwerken over Blend.

  Een Rich Internet Application (RIA) creëer je dus in Expression Studio en run je in een browser via de Silverlight plug-in.

  Hope it helps…

 2. Hoi Raymond,

  Het handboek Silverlight 3 is bedoeld om uitgebreid kennis te maken met Silverlight. Het behandeld het ontwerpen, produceren, programmeren en publiceren in ongeveer gelijke mate. Persoonlijk ben ik een ontwerper en geen programmeur. Het is voor mij al een hele stap om een hoofdstuk over het programmeren van Silverlight-applicaties in C# op te schrijven. Ik hoop dat de voorbeelden die ik geselecteerd heb om uit te werken nuttig zijn om in de praktijk toe te passen. Tot mijn spijt weet ik niets van Visual Basic en kan je niet helpen met specifieke voorbeelden. Ik heb even voor je gezocht, maar informatie erover in VB.NET is idd spaarzaam. Wellicht is in Engelstalige boeken over Silverlight met code in VB.NET iets te vinden?

  Succes!

 3. Hoi Raymond,

  De code komt uit het ScreenMachine project en lijkt er goed uit te zien in het boek. Ik dacht even aan een probleem met hoofdletters, maar de uiteindelijke code is conform het boek:

  void DisplayClientsFromPortfolio(string portfolioName)
  {
  // Bouw clients lijst op uit XML
  var portfolios = xmlPortfolio.Descendants(“portfolio”);
  if (!string.IsNullOrEmpty(portfolioName))
  {
  var portfolio = portfolios.Single(e => e.Attribute(“name”).Value == portfolioName);
  var clients = from client in portfolio.Descendants(“client”)
  select new Client
  {
  Name = client.Attribute(“name”).Value
  };

  // Koppel ComboBox aan Clients dataObject
  ClientsComboBox.ItemsSource = clients;
  if (ClientsComboBox.Items.Count > 0)
  {
  ClientsComboBox.SelectedIndex = 0;
  }
  }
  }

  De bewuste Client is in dit geval de Class Client, die verderop in de code aangemaakt wordt. De XML wordt op dit punt gekoppeld aan Classes die in je project aanwezig moeten zijn:

  #region Portfolio Classes
  // De Portfolio Class definities
  public class Portfolio
  {
  public string Name { get; set; }
  }

  public class Client
  {
  public string Name { get; set; }
  }

  //… more classes
  #endregion

  Het lijkt erop dat het aanmaken van zo’n Class in deze paragraaf niet is opgenomen, waarschijnlijk omdat het voortborduurt op eerdere code, waarin deze classes er wel zijn. Zo staat er soortgelijke code op Pag 306 en Pag 309 (Project Class). Bovenstaande invulling voor de Class Client met alleen het field Name moet voldoende zijn om Client objecten aan te maken op basis van de XML en LINQ in het voorbeeld.

  Succes!

 4. Hoi Corné,

  Excuses voor het late antwoord. Dit is een moeilijke vraag. In mijn hart zeg ik onmiddellijk: Ja! In de praktijk ligt het wat ingewikkelder. Het schrijven van een boek – en ook het updaten ervan naar een nieuwe versie – is een activiteit die diep ingrijpt in je dagelijks leven. Het heeft invloed op andere activiteiten die je kan uitvoeren: naast werken en schrijven blijft er weinig tijd over voor andere zaken. Momenteel zit ik diep in projecten, waarvan de deadline nadert en heb ik onverwacht veel plezier in een paar kleine WP7 projecten. (Een WP7 boek dan? Wel een artikel voor DZONE magazine…) Naast andere leden van het gezin, heeft natuurlijk ook de uitgever hier iets in te zeggen. Ik weet niet wat Van Duuren Media van zo’n nieuw boek vindt, maar ik denk niet dat ze het zouden tegenhouden. Ze vragen er ook niet om. De markt voor papieren naslagwerken voor Nederlandstalige Silverlight-ontwikkelaars laat nog te wensen over. Voor het geld hoef ik het niet te doen. Ik ben nog wel altijd blij verrast door de deuren die het schrijven van boeken opent, dus dat zou eerder een reden zijn om dit op te pakken. Er is sprake geweest van een combinatie van alle drie mijn handboeken: XAML(WPF), Silverlight en Interactieontwerp, en dat zou zelfs gecombineerd kunnen worden met WP7. Vooralsnog ligt mijn aandacht bij het afronden van lopende projecten en kennis opdoen van het WP7 mobiele platform. Er zijn geen plannen om op korte termijn een vervolg op het Silverlight-boek te maken.

 5. Hoi Bas,

  Op zich is het Handboek Silverlight 3 nog steeds een goed boek dat overzicht geeft van het hele proces om een Silverlight applicatie online te brengen. De basisonderdelen van Silverlight zijn in de laatste versies niet veranderd. Wat ontbreekt zijn de nieuwe features die er in Silverlight 4 zijn bijgekomen en de functionaliteit die dit jaar in Silverlight 5 verschijnen zal.

  Het Handboek Silverlight 3 is geschreven vanuit een designersperspectief, maar er staan ook code voorbeelden in. Als je een boek zoekt dat uitgaat van programmeren voor Silverlight is Silverlight 4 in Action door Pete Brown en uitgegeven door Manning een uitstekend en compleet boek. Deze kan je gewoon online bestellen en zelfs in boekhandels kopen: http://www.comcol.nl/detail/68748.htm.

  Ik las onlangs dat Silverlight 5 in Action geschreven wordt door Jessy Liberty en dat er binnenkort gratis digitale versies van beschikbaar komen bij Manning. Wat ik niet weet is in hoeverre dat laatste boek is gebaseerd op Silverlight 4 in Action.

  Succes!

Reacties zijn gesloten.