Gepost door: antonidol | maandag 20 december 2010

A Style for the Silverlight CoverFlow Control Slider

I’ve been working with the Silverlight CoverFlow Control lately and think the default Silverlight Slider at the bottom of the screen sticks out like a sore thumb:
SilverlightCoverFlowControl
So, I’ve create a new Style for the Slider, resembling the original Cover Flow slider.
CoverFlowSlider
This is a Style for a Silverlight slider control, meant to be used on a black or dark background. It has rounded sides for the Track as well as the Thumb. The Track looks like it is lower because of the inner shadow at the top. The Thumb also has a shadow, but its surface is flat. This is only the Horizontal Template, so nothing will show when it is used vertically.
The Project File is on my SkyDrive, but the Style is simple enough to reproduce it here…
De XAML is a regular Slider with a Style:
<Slider Style="{StaticResource CoverFlowSliderControl}" Maximum="100" LargeChange="10" SmallChange="1" Value="50"/>
The Track has its own style, used in the ControlTemplate later on:
<Style x:Key="CoverFlowSliderTrackStyle" TargetType="Rectangle">
 <Setter Property="RadiusY" Value="12" />
 <Setter Property="RadiusX" Value="12" />
 <Setter Property="StrokeThickness" Value="2"/>
 <Setter Property="Stroke">
 <Setter.Value>
 <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
 <GradientStop Color="#FF202020" Offset="0"/>
 <GradientStop Color="#FF404040" Offset="1"/>
 </LinearGradientBrush>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 <Setter Property="Fill">
 <Setter.Value>
 <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
 <GradientStop Color="Black" Offset="0"/>
 <GradientStop Color="#FF202020" Offset="0.4"/>
 </LinearGradientBrush>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 </Style>
The Thumb is no more than two rectangles, but both have their own Style:
<Style x:Key="CoverFlowSliderThumb" TargetType="Rectangle">
 <Setter Property="RadiusY" Value="10" />
 <Setter Property="RadiusX" Value="10" />
 <Setter Property="StrokeThickness" Value="2" />
 <Setter Property="Stroke" Value="#FF4B4B4B"/>
 <Setter Property="Fill">
 <Setter.Value>
 <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.43,-0.02">
 <GradientStop Color="#FF252525" Offset="1"/>
 <GradientStop Color="#FF787878" Offset="0"/>
 <GradientStop Color="#FF424242" Offset="0.622"/>
 </LinearGradientBrush>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 </Style>
 <Style x:Key="CoverFlowSliderThumbCover" TargetType="Rectangle">
 <Setter Property="RadiusY" Value="8" />
 <Setter Property="RadiusX" Value="8" />
 <Setter Property="StrokeThickness" Value="0" />
 <Setter Property="Fill" Value="#FF404040" />
 <Setter Property="Margin" Value="3" />
 </Style>
 <Style x:Key="ThumbStyle" TargetType="Thumb">
 <Setter Property="Margin" Value="0,2" />
 <Setter Property="Width" Value="50" />
 <Setter Property="Template">
 <Setter.Value>
 <ControlTemplate TargetType="Thumb">
 <Grid Margin="2,0">
 <Rectangle x:Name="Thumb" Style="{StaticResource CoverFlowSliderThumb}"/>
 <Rectangle x:Name="ThumbCover" Style="{StaticResource CoverFlowSliderThumbCover}"/>
 </Grid>
 </ControlTemplate>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 <Setter Property="Effect">
 <Setter.Value>
 <DropShadowEffect Direction="360" Opacity="0.5" ShadowDepth="3"/>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 </Style>
There are two Repeatbuttons to the left and to the right of the Thumb. They are invisible and use the same Style:
<Style x:Key="RepeatButtonStyle" TargetType="RepeatButton">
 <Setter Property="Template">
 <Setter.Value>
 <ControlTemplate TargetType="RepeatButton">
 <Grid>
 <Rectangle RadiusY="6" RadiusX="6" StrokeThickness="2" Fill="Transparent"/>
 </Grid>
 </ControlTemplate>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 </Style>
Finally, here is the Style for the Slider Control with the ControlTemplate that uses all Styles above…
<Style x:Key="CoverFlowSliderControl" TargetType="Slider">
 <Setter Property="Height" Value="24" />
 <Setter Property="Template">
 <Setter.Value>
 <ControlTemplate TargetType="Slider">
 <Grid x:Name="HorizontalTemplate">
 <Grid.ColumnDefinitions>
 <ColumnDefinition/>
 <ColumnDefinition Width="Auto"/>
 <ColumnDefinition/>
 </Grid.ColumnDefinitions>
 <Rectangle x:Name="Track" Grid.ColumnSpan="3" Style="{StaticResource CoverFlowSliderTrackStyle}"/>
 <RepeatButton x:Name="HorizontalTrackLargeChangeDecreaseRepeatButton" Grid.Column="0" Style="{StaticResource RepeatButtonStyle}"/>
 <Thumb x:Name="HorizontalThumb" Grid.Column="1" Style="{StaticResource ThumbStyle}"/>
 <RepeatButton x:Name="HorizontalTrackLargeChangeIncreaseRepeatButton" Grid.Column="2" Style="{StaticResource RepeatButtonStyle}"/>
 </Grid>
 </ControlTemplate>
 </Setter.Value>
 </Setter>
 </Style>
The result is a Cover Flow Slider that nicely fits in with the rest of the Cover Flow Control:
CoverFlowResult
Njoy!
Check out the Comments below about why this picture is up here…
Slide the Slider
Download the source for this Slider
Gepost door: antonidol | dinsdag 7 december 2010

Nieuw leven voor Silverlight: Silverlight 5 beta in april

De beta van Silverlight 5 wordt in de lente verwacht, waarschijnlijk tijdens de MIX 2011 conferentie op 12 tot en met 14 april in Las Vegas. De definitieve versie van Silverlight 5 wordt daarop in de loop van 2011 uitgebracht.

Ook bij de komende versie van Silverlight is gekeken naar de features die het meest gevraagd zijn op silverlight.mswish.net. Daar staan Full Databinding support en 3D bovenaan in de lijst. Verschillende aangekondigde features vindt je terug in de bovenste regionen, maar ook andere handige features worden onderdeel van Silverlight 5. Nadruk ligt op verbetering en uitbreiding van de bestaande functionaliteit, maar er zijn een paar uitzonderingen: ondersteuning voor 3D bijvoorbeeld.

3D en graphics

De grootste verassing in de Keynote van Scott Guthrie op de Silverlight Firestarter Web Cast was voor mij de aankondiging van 3D voor Silverlight. In de keynote video is vanaf 50:50 tot 55:50 een indrukwekkende demo te zien van wat er mogelijk wordt met 3D in Silverlight. Of 3D op dezelfde manier gaat werken als in Windows Presentation Foundation, valt nog te bezien. Er zijn in ieder geval modellen, animated cameras, textures en bumpmapping in de Silverlight implementatie aanwezig. De performance van de demo is in indrukwekkend. Grafische verbeteringen als een 3D immediate Mode Graphics API, GPU accelerated 3D zullen daaraan bijgedragen hebben. Daarnaast zijn Fluid Layout Transitions in Silverlight 5 beschikbaar, die het animeren van onderdelen van de UI nog eenvoudiger maken.

Tekst en printen

Daarnaast krijgt Silverlight 5 serieuze typografische verbeteringen. De scherpte van de tekst wordt verbeterd, het wordt mogelijk om tekst over meerdere kolommen te laten lopen. Er wordt volledige OpenType support beloofd, waaronder de toepassing van Leading en Kerning van characters in lettertypes. Het printen van tekst in Postscript vector format maakt niet alleen haarscherpe prints mogelijk, maar zal ook meer controle bieden over wat er precies geprint wordt en niet alleen wat er in de visual tree aanwezig is.

Data en binding

Een ander opmerkelijke en nuttige feature in Silverlight 5 wordt het zetten van breakpoints in de XAML. Dit werkt hetzelfde als breakpoints in code, maar zal daadwerkelijk een XAML-bestand openen en stoppen op de regel met het breakpoint. Van daaruit is het debuggen van data binding voorhanden. In de Locals Window worden fouten in de binding en in de final source de properties met de huidige waarden daarvan zichtbaar. Dat maakt het oplossen van problemen met bindings een stuk eenvoudiger. Bindings on Style setters maken het veranderen van application resources beschikbaar, zodat het onmiddelijk veranderen van Themes eindelijk wel  kan. Voor RIA services kan data opgeslagen worden in de cloud. Custom markup extentions helpen om een MVVM patroon beter te implementeren. Implicit Data Templates zorgt voor een default uiterlijk van een bepaald datatype over de hele applicatie heen. Relative Source binding maakt WPF features voor databinding eindelijk beschikbaar in Silverlight.

Media

Hardware media decodering geeft betere video-ervaring, terwijl CPU en batterij worden ontzien. Power Management zal bij dat laatste zelfs nog meer helpen. Pitch correction voor audio en video heet in Silverlight 5 TrickPlay. Silverlight krijgt ook de functionaliteit om afstandbedieningen aan te sturen, zodat een zogenoemde “Ten feet experience” beter ondersteund kan worden vanuit een Silverlight applicatie. Ik hoop nog altijd dat MediaCenter Markup Language (MCML) wordt vervangen door XAML, maar dat is wellicht een brug te ver.  IIS Media Services 4.0 maakt smooth streaming naar WP7, maar ook de iPhone en de iPad mogelijk met betere performance en meer mogelijkheden. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om Azure te gebruiken voor IIS Media Services.

Silverlight 5 zal weer talloze verbeteringen hebben ten opzichte van de huidige versie. Zo komt er een 64-bit Silverlight Runtime die sneller start, beter presteert en meer mogelijkheden biedt. Een Coded UI recorder brengt testen van de userinterface binnen bereik. Out-of-Browser Silverlight applicaties kunnen meerdere subwindows hebben, die zelfs snappen naar de kanten van het scherm in Windows 7. Entreprise Policy support laat trusted applications binnen die vertrouwde omgeving uit de sandbox komen. P/invoke laat je unmanaged DLLs en Win32 APIs aanspreken voor betere integratie met het OS en met apparaten.

Als wilt kan je alles nog eens nalezen op de Future of Microsoft Silverlight site.

Gepost door: antonidol | donderdag 2 september 2010

When dynamically creating objects in code, use Styles

When you need to create objects in code, you can actually build up the entire look and feel in code.

This results in large blocks of code that do nothing special, but set the visual properties of an object:

Grid grdNow = new Grid();

 

//create Circle

Ellipse cirNow = new Ellipse();

cirNow.Height = 25;

cirNow.Width = 25;

cirNow.VerticalAlignment = VerticalAlignment .Center;

cirNow.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;

cirNow.Fill = new SolidColorBrush (Colors.Red);

cirNow.Margin =new Thickness(5,5,5,5);

 

//create TextBlock

TextBlock txtNow = new TextBlock();

txtNow.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

txtNow.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;

txtNow.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.White);

txtNow.FontWeight = FontWeights.Bold;

txtNow.FontSize = 14;

txtNow.Margin =new Thickness(0,0,0,2);

txtNow.TextWrapping = TextWrapping.NoWrap;

txtNow.Text="now";

 

//add objects to grid

grdNow.Children.Add(cirNow);

grdNow.Children.Add(txtNow);

 

The drawback of this is that it is a lot of code and hard to maintain. The looks are integrated in the code and that is not what you want.

In Silverlight and WPF there is a standard model to separate the code from the look and feel of the application you’re building. It’s called XAML.

XAML is a markup language that’s easily generated by code and easily maintained by non-programmers with tools of even by hand.

When you are creating objects on the fly you should use Styles. These determine the way the object looks. Only keep the properties necessary for dynamically placing your object on the screen in your code:

Grid grdNow = new Grid();
Ellipse cirNow = new Ellipse();
TextBlock txtNow = new TextBlock();

cirNow.Style = App.Current.Resources["NowStyle"] as Style;
txtNow.Style = App.Current.Resources["NowTextStyle"] as Style;

grdNow.Children.Add(cirNow);
grdNow.Children.Add(txtNow);

This is a lot less code. Below is the markup that you shouldn’t have to worry about when you use Styles in your C# code.

You can even just create an empty Style block in App.xaml: <Style x:Key=”NowStyle” TargetType=”Ellipse” /> and thus use it with default values.

The look of these dynamically created objects can be changed later on or even be themed using a separate ResourceDictionary. A designer can come in at any time and change these properties using a Tool like Expression Blend.

<Style x:Key="NowStyle" TargetType="Ellipse">
    <Setter Property="Height" Value="25"/>
    <Setter Property="Width" Value="25"/>
    <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
    <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/>
    <Setter Property="Fill" Value="Red"/>
    <Setter Property="Margin" Value="5"/>
</Style>
<Style x:Key="NowTextStyle" TargetType="TextBlock">
    <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
    <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/>
    <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
    <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
    <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
    <Setter Property="Margin" Value="0,0,0,2"/>
    <Setter Property="TextWrapping" Value="NoWrap"/>
    <Setter Property="Text" Value="nu"/>
</Style>

So, when you find yourself creating a lot of C# code to set the visual properties of a dynamically created objects: Stop!

Create a Style in XAML and refer to that Style instead.

Njoy!

Gepost door: antonidol | dinsdag 17 augustus 2010

DEMO: 5 gotchas combining SketchFlow, Visual Design and Silverlight Banners

Recently we created a demo. It was in SketchFlow, but it was not really a sketchy demo. Some screens are in the typical SketchFlow look, but for three important scenarios we’ve created a Visual Design. For the Homepage and a Product page in the demo we even created a Silverlight Banner, including the navigation inside the banner.

We’ve actually presented it inside the SketchFlow Player with panels collapsed. We gained the ease with which to connect the screens, in combination with the Behaviors the make parts of the demo interactive. And we combined real Silverlight applications inside the SketchFlow demo and they worked just fine. This is a demo that is meant to impress a customer.

I’ve collected some some gothas we run into when creating this demo:

 1. Large images are not include as a Resource, but as Content. In the Blend Options screen you’ll find a slider setting the limit for large images. You’ll get a warning when you import an image larger than that limit. You can choose to include the image as Content, not as Resource. This will result in the image not showing in your SketchFlow Player. So be sure to include all images in a subfolder in the MyProject_Screens folder and make sure the path in the Image Source is correct. When images show up in the root of a deployed SketchFlow project, you’re in trouble…
 2. When you use a Silverlight application inside a SketchFlow Page, you can use the NavigateToScreenAction inside your UserControl, but screens will not show up in the list in the Properties Panel. It has no use to create a reference to the SketchFlow project. You can add the correct path manually. You can find the names of the Screens in the Projects Tab.
  <i:EventTrigger EventName="MouseLeftButtonDown">
      <pi:NavigateToScreenAction TargetScreen="MyProject_DemoScreens.Screen_1"/>
  </i:EventTrigger>
 3. You can use Components as Masterpages. Remove all elements in the Visual Design that change between pages and put the rest in a Component screen. This allows you use this UserControl as the first element of a page. You can create separate boxes with content on the page to link to different pages in the prototype.
 4. Alternatively, use HyperlinkButtons with NavigateToScreenActions Behaviors to create “HotSpots” on a background image if you want to navigate to different screens. You’ll have to edit the HyperlinkButton ControlTemplate to remove the FocusVisual that appears when you click the control. Then they are invisible, but still catch the Click Event for the NavigateToScreenAction. It will navigate to the screen you enter as a Target.
 5. Use SketchFlowAnimation or GoToStateAction Behaviors for interactive elements on the page. This way you can use highlights and let pop-ups appear and disappear. SketchFlow Behaviors rock!

Njoy!

In Silverlight 4 it is possible to use the StringFormat extention to format output from Data Binding. I was always looking for a way to remove the trailing decimals from a TextBlock that was bound to a Slider. Today I found the answer:

<TextBlock x:Name="txtWeight" Text="{Binding Value, ElementName=sldWeight, StringFormat=\{0:n0\}}"/>

This says: Use the result as a number with zero decimals.

Use StringFormat=\{0:n1\}} if you want one decimal and StringFormat=\{0:n2\}} for two decimals. You can also use StringFormat=p for Percentage, StringFormat=c for Currency…

The Designer Silverlight site has more details…

Njoy!

Gepost door: antonidol | maandag 28 juni 2010

Hyperlinklijst Handboek Interactieontwerp

9789059404175-mini Teneinde de hyperlinks in het Handboek interactieontwerp toegankelijker te maken, heb ik de hyperlinklijst die achterin het boek staat hier opgenomen, zodat alle links klikbaar zijn. Sommige links zijn aangepast, omdat ze niet meer werkten, maar in alle gevallen is de extra informatie over een onderwerp toegankelijk gebleven.

Njoy!

 

 

Hoofdstuk 1

 1. en.wikipedia.org – Zoek op de begrippen in de tekst.
 2. www.jjg.net/ia – Jesse James Garrett’s model van The Elements of the User Experience.
 3. www.ixda.org – De Interaction designers association
 4. www.acm.org/sigs – Special Interest Groups van de Association for Computing Machinery
 5. www.sigchi.org – ACM SIG Computer-Human Interaction
 6. www.designinginteractions.com – Website bij het boek van Bill Moggridge

Hoofdstuk 5

 1. Wall of Deliverables: Verschillende manieren om analyseresultaten te visualiseren.
 2. Boxes and Arrows – Site voor en door analisten
 3. Design for the Digital Age – Site bij boek van Kim Goodwin over uitvoering van Goal Directed Design

Hoofdstuk 7

 1. 960.gs – Het 960 Grid systeem

Hoofdstuk 8

 1. www.vischeck.com – Bekijk uw site of afbeelding zoals een kleurenblinde die ziet
 2. www.useit.com/alertbox/20020203.html – Jakob Nielsen over ClearType
 3. en.wikipedia.org/wiki/Color_depth#Truecolor – Over kleurdiepte

Hoofdstuk 9

 1. www.webdesignerhelp.co.uk/index.php/2009/05/66-websites-which-use-beautiful-illustrations/ – Site met gebruik van illustraties in websites
 2. www.smashingmagazine.com/2009/02/19/40-excellent-illustrations-in-web-designs/ – Site met gebruik van illustraties in websites
 3. abduzeedo.com/web-design-illustration – Site met gebruik van illustraties in websites
 4. www.robertpenner.com/easing – The Penning equasions waarmee u animaties natuurlijker kunt maken
 5. research.microsoft.com/apps/tools/tuva/index.html – Een hypervideo speler
 6. www.videoclix.tv – Een Interactieve video aanbieder
 7. www.clikthrough.com/ – Een Interactieve video aanbieder

Hoofdstuk 10

 1. www.dialogdesign.dk/cue.html – Comparative Usability Evaluation
 2. www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html – How to Conduct a Heuristic Evaluation
 3. www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html – Ten Usability Heuristics
 4. www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html – Using Discount Usability
 5. www.accessibility.nl – Nederlands site over Accesibility
 6. www.drempelvrij.nl – Nederlandse site over Drempel Vrij
 7. www.vischeck.com – Bekijk uw site of afbeelding zoals een kleurenblinde die ziet

Hoofdstuk 12

 1. patterns.littlespringsdesign.com/index.php/Main_Page – Design for Mobile
 2. www.w3.org/TR/2008/REC-mobile-bp-20080729/ – mobile web best practices

Hoofdstuk 14

 1. www.gutenberg.org– Site van het Gutenberg Project
 2. www.apple.com/ipad – The Apple iPad
 3. www.plugandwear.com: Materialen voor wearable interfaces
 4. www.cutecircuit.com/products/wearables/ – Cute Circuit site
 5. www.oneill.com/navjacket/ – The NavJacket
 6. www.talk2myshirt.com – Fashion with Technology
 7. www.engadget.com – Site met het laatste nieuws over gadgets
 8. www.microsoft.com/surface/Pages/Technical/Learn.aspx – Site over Surface
 9. www.ted.com/talks/anand_agarawala_demos_his_bumptop_desktop.html – Videopresentatie van 3D OS BumpTop
Gepost door: antonidol | dinsdag 22 juni 2010

Create a Button Control from an Expression Design drawing

I’ve placed a PushButton Design file in the Expression Gallery. A thousand people have actually downloaded the .design file. Only one question rose, asking how to implement that drawing as a Button Control. Here are the steps to do that:

PushButton

In Design:
– Click the square on the Layer named PushButton to select all elements
– Select File/Export and in the dialog choose XAML Silverlight 4 Canvas, Leave Text Editable, set Live Effects to Convert to XAML,  call it PushButtonNormal.xaml, remember where it is located after export. Click Export All.
– Click the square on the second Layer named PushButton Pressed to select all elements
-Select File/Export and use the same settings and location. Name it PushButtonPressed.xaml. Click Export All.

In Blend:

– Start a new Blend Silverlight Application, Call it PushButtonControl
– Open MainPage.xaml in the Code Editor using View/Active Document View/XAML View.
– Create a closing the tag for the Grid Named LayoutRoot.
– Open the PushButtonNormal.xaml file in Notepad. Cut the inner Canvas named PushButton, Paste in inside the LayoutRoot Canvas and remove Width, Height and Canvas.Left and Canvas.Top.
– Open the PushButtonPressed.xaml file in Notepad. Cut the inner Canvas named PushButton_Pressed, Paste it under the PushButton Canvas and remove Width, Height and Canvas.Left and Canvas.Top.
– Resolve naming conflicts for Ellipses, you can only have objects with unique names.
– Switch to Design Vieww using View/Active Document View/Design View.
– Right Click the PushButton Layer in the Objects and Timeline Panel. Select Group into…/Grid from the context menu.
– Right Click the PushButton layer in the Objects and Timeline Panel. Select Make into Control… from the context menu.
– In the dialog select the Button control and name it PushButtonControl. Click OK.
– This will create a Button Control and open ControlTemplate Editing Mode. A ContentPresenter is added to the Button. Because the PushButton container is a Canvas you have to reposition this using the Left and Top properties.
– Click the [Button] button in de Breadcrumbs at the top left of the Artboard to go out of Template Editing Mode.
– Right Click the PushButton_Pressed layer in the Objects and Timeline Panel. Select Cut from the context menu.
– Left Click the [Grid] layer in the Objects and Timeline Panel. Select the [Grid] button in de Breadcrumbs at the top left of the Artboard to go into Template Editing Mode again.
– Right Click the [Grid] layer and select Paste from the context menu. This will place the Pressed state of the button over the Normal state. Remove the top most Ellipse. This is the transparent shadow and should not show twice. Drag the PushButton_Pressed layer up so it is above the [ContentPresenter] layer. The word Button should appear.
– Set the Opacity Property of PushButton_Pressed to Zero (0%).
– Now you should have a [Grid] with 3 layer in it: PushButton, PushButton_Pressed and [ContentPresenter]. The Normal state should be visible. The word Button should be visible in it.
– Open the States Panel (Window/States should have a check before it) and select the Pressed State. The Pressed state recording should go on, showing a red frame around the Artboard.
– Set the Opacity of PushButton_Pressed back to 100%.
– Click the Base layer at the top of the States Panel and switch between the Pressed and Base state. Make sure the Buttons overlap exactly.
– Click the [Button] button in de Breadcrumbs at the top left of the Artboard to go out of Template Editing Mode.
– Select File/Save all
– Press F5 to build the project, so you can test it.

Optimization would include replacing the Canvases with Grid containers while keeping all Ellipses in their places. This would allow for better control of button size and placement of the ContentPresenter.

Njoy!

During the evolution of Silverlight and Expression Blend we’ve had to create Pie Charts for various projects. Often these were to illustrate the state of a percentage value in the application. Thus we’ve build our own a few times over. Now, with the new Pie Shape in Expression Blends 4 this has become a no-brainer. Here´s how:

 PieShape01  PieShape02 

 1. Create a new Silverlight Application project in Blend 4
 2. Open the Asset Panel and select the Shapes category
 3. Select the Pie Shape
 4. DoubleClick the Pie Shape at the bottom of the ToolBox so it is added to the Artboard with default values of StartAngle 90 and EndAngle 360
 5. Name it Pie1 in the Objects and Timeline panel. This way you can use code to access its properties.
 6. If you want you can give it a Fill Color to see it better.
 7. Add an event handler called UpdateArcEndAngle on the MouseLeftButtonUp event of the LayoutRoot Grid.
 8. In the Code Behind file (MainPage.xaml.cs) add a line of code to update the StartAngle of the Arc:private void UpdateArcStartAngle(object sender, MouseButtonEventArgs e)
  {
      Pie1.StartAngle += 45;
  }
 9. Build the project and click the Pie to update it with 45 degrees each time you click it. When the Pie has reached the 360 degrees, it with start again at 45.

Of course, you can style a Pie Shape any way you want. Now it is easier than ever to show a percentage Pie Chart…

 Pie01  Pie02

 Pie03

Njoy!

Gepost door: antonidol | donderdag 17 juni 2010

Focus on FocusVisualElement in Silverlight buttons

The FocusVisualElement is the equivalent of the dotted line that you see in Windows interfaces and on browser pages around an object on the page that “has the focus”. This means that it will receive the input a user is giving with a mouse, keyboard or touch. Actually, web designers don’t really like these dotted lines, because they degrade the look of their interface. It may disturb the carefully crafted look and feel of the page. But this FocusVisualElement has a function.

Normally I’m not so eager to use buttons as controls for showing examples. It usually doesn’t lead to an interesting visual result. As a designer my examples should look more interesting. Fortunately in Silverlight you can create other shaped and colored buttons easily using the Make into Control… option in the contextmenu of graphic elements gathered in a Grid. In this case the I’d like to focus on the FocusVisualElement element, so Buttons are my first choice.

In Silverlight the FocusVisualElement is an actual graphical element that is part of a control’s ControlTemplate. In Blend you can access this template by selecting Edit Template/Edit Current (I’d really like a keyboard shortcut here, but there isn’t, yet).

In template editing mode you can find the FocusVisualElement in every Silverlight control. It’s shape depends on the type of control, but in a Button it is a light blue Rectangle. By default this Rectangle has its Opacity set to Zero and the Focused State makes it visible. This leads to the notion that you can change the looks of this Focused State to anything you’d like:

UnFocused

  LinkFocused

ButtonFocused2  ButtonFocused

In these images I show how a HyperlinkButton could get a Glow Effect when it is focused. But there’s no reason to leave it at that. The oval Button plays an animation when it is focused. Apart from the Opacity, a TranslationX, Scale and a PointAnimation is applied to a semitransparent Ellipse when the Focused State is triggered. This makes the Ellipse move van left to right. The animation is AutoReversed and repeated Forever.

You can use the VisualStateManager to create the animations. You can also show the TimeLine and create an Storyboard that you paste in de <VisualState x:Name="Focused" /> Visual State. When you create a Button using Make into Control… you can copy the Visual States out of the ControlTemplate of a normal Button and use them in your own.

Make sure your animation for the Focused State of controls are low-key. You don’t want to irritate your users with flashing graphics only because a control is focused!

Working code from these Buttons is on my SkyDrive

Njoy!

Gepost door: antonidol | woensdag 12 mei 2010

Overlapping TabItems with the Silverlight Toolkit TabControl

OverlappingTabs

Standard TabItems are not overlapping, but designers like them to. You may encounter a design with overlapping tabs that you have to create and implement. This is not a simple task, certainly when the tabs have a tapered side that overlaps the tab to the right of it. The Z-Index of these tabs are opposite to the standard layout.

Control Vendors have custom versions of a TabControl, that use properties for overlap. The Toolkit TabControl currently doesn’t support overlapping tabs, but by updating templates and a bit of C# code you can get the same effect. Here’s how it’s done:

Creating an overlapping tab in Expression Design:

OverlappingTabsCreate01

 1. Start Design, start a new file with a size of 640 x 480 pixels.
 2. Add a rectangle, 50 pixels wide, 25 pixels high and make its CornerRadius 3 pixels. Make sure the Rectangle is selected.
 3. Choose Object. Convert Object to Path. This way you can change the vertices of the shape.
 4. Select the Direct Selection tool (second from the top in the Toolbox) and select the bottom right two vertices by dragging a selection area around them.
 5. Drag the two vertices to the right, about half the width of the rectangle. Hold the Shift key to constrain the translation horizontally.
 6. Zoom in to the right hand side of the shape. With the Pen Tool selected, at the right bottom corner delete the second vertice from the bottom by clicking on it.
 7. Hold the Alt Key and click the other vertice to make it a rounded point (fig. 1).
 8. Select the Direct Select Tool and move the second vertice from the top to the right. Select the Pen Tool, hold the Alt Key and drag from this anchor point in the direction of the line of the tab, so the sharp corner becomes smooth.
 9. Using the Direct Selection Tool, move the left vertice at the left bottom corner down to the bottom of the tab, delete the other by clicking on it with the Pen Tool selected (fig. 3).

OverlappingTabsCreate02

figure 1: Create a round point at the bottom right corner.

OverlappingTabsCreate03

figure 2: Create a smooth corner at the top right corner.

OverlappingTabsCreate04

figure 3: Remove a anchor point to create a straight corner at the lower left corner.

Double click the Magnifying Glass Icon at the bottom of the toolbox to show the entire drawing. It helps to place the top right corner of the tab at the 0,0 coordinates using the Action Bar at the bottom of the screen. Check if the Foreground color is white and the border is black. Make sure the tab is selected, showing its bounding box and transformation handles, and select Edit, Copy from the menu.

Implementing overlapping tabs in Expression Blend:

 1. Start Blend, Begin a new Silverlight project, Open MainPage.xaml.
 2. Open the Asset Panel, enter Tab in the search box, select TabControl and drag a rectangle on the Artboard. You’ll get a TabControl with two tabs. A reference to System.Windows.Controls.dll is added to the project references and a namespace xmlns:controls is added to your MainPage.xaml file.
 3. The TabControl is a container for the TabItems. It has a four Grids to place tabs on all sides of the tab area. Tabitems are placed in these grids. The TabItems consist of a Header and a Grid as you can see in the Object and Timeline Panel when a tab is selected. Right click a Tab and select Edit Template, Edit a Copy… from the context menu, choose a name and a location for the ControlTemplate and click OK.

OverlappingTabsImplement01

figure 4. Creating a TabItem ControlTemplate

 1. You’ll enter Template Editing Mode for the TabItem. The Objects and Timeline panel shows eight grids and a FocusVisualElement Border. For each of the four sides (Top, Bottom, Left, Right) you’ll see a Selected and a Unselected Part. Control Parts are recognizable by the green icon next to their name. You can also find them in the Parts Panel.
 2. Locate the TemplateTopSelected Grid in the Object and Timeline Panel and open all the borders and grids that are part of it by clicking the small triangles in from of it. Drag the ContentControl named HeaderTopSelected up to the TemplateTopSelected Grid so it moves to the same hierarchical level. Now you can delete the rest of the content of the TemplateTopSelected Grid. Also delete all the animations that reference those shapes if they are not deleted by Blend.
 3. With this Grid selected, choose Paste from the edit menu. This will place the tab you created in Expression Design into the grid. Remove its Margins to make the tab fit inside the Grid.
 4. Drag the layer of the new Path up so it is placed right beneath the TemplateTopSelected Grid and above the Focus and Disabled visuals in the Objects and Timeline Panel. Move the HeaderTopSelected Content Control beneath the Path.
 5. Repeat Step 3 and 4 for the TemplateTopUnselected Grid. Make its Foreground a slightly darker color than the selected state of the tab.
 6. Set for both the TemplateTopSelected as the TemplateTopUnselected Grid the left margin to –20 pixels. This will ruin the bounding box placing in Blend, but move the tabs to the left at runtime.
 7. Make sure the Grid for the selected state of the tab has a Path at the bottom, that makes the connection with the tab area beneath it. It is important that a tab connects to the area that shows when a tab is selected.
 8. You may want to delete the FocusVisualTop border because it is rectangular and your tabs are not. Also remove any animations targeting this control.
 9. Scope up to the Control Level using the breadcrumbs at the top of the screen or the Return Scope to [UserControl] button at the top of the Objects and Timeline Panel.
 10. Right Click the TabControl and Select Edit Additional Templates, Edit Layout of Items [ItemPanel], Create New. Make sure it is a StackPanel with its Orientation set to Horizontal. Scope up to the Control Level.
 11. Right Click the TabControl (not a tab) and Select Edit Template, Edit a Copy… Give the System_Windows_Controls_Primitives:TabPanel a left margin of 20, but leave the other margins as they are: margin=”20,2,2,-1″ compensating for the negative left margin on the first TabItem.
 12. Use the Visual State Manager to create a state for a MouseOver that is a light gray between the selected and unselected Foreground colors. A transition time of half a second gives the right effect.

        <controls:TabControl x:Name=”TabControl” Width=”500″ Height=”100″
             Style=”{StaticResource TabControlStyle1}”
             ItemsPanel=”{StaticResource ItemsPanelTemplate1}”
             SelectionChanged=”TabControl_SelectionChanged”>
            <controls:TabItem x:Name=”Tab_1″ Header=”Tab 1″
                 Style=”{StaticResource TabItemStyle1}”>
                <Grid Background=”#FFE5E5E5″>
                    <TextBlock Text=”Area 1″ Margin=”20″/>
                </Grid>
            </controls:TabItem>
            <controls:TabItem x:Name=”Tab_2″ Header=”Tab 2″ 
                Style=”{StaticResource TabItemStyle1}”> 
                <Grid Background=”#FFE5E5E5″>
                    <TextBlock Text=”Area 2″ Margin=”20″/>
                </Grid>
            </controls:TabItem>
            <controls:TabItem x:Name=”Tab_3″ Header=”Tab 3″
                 Style=”{StaticResource TabItemStyle1}”>
                 <Grid Background=”#FFE5E5E5″>
                      <TextBlock Text=”Area 3″ Margin=”20″/>
                 </Grid>
            </controls:TabItem>
            <controls:TabItem x:Name=”Tab_4″ Header=”Tab 4″
                 Style=”{StaticResource TabItemStyle1}”>
                 <Grid Background=”#FFE5E5E5″>
                     <TextBlock Text=”Area 4″ Margin=”20″/>
                 </Grid>
            </controls:TabItem>
        </controls:TabControl>

Getting the ZIndex right

All this will create the right shape and states of the the TabControl, but the order of the tabs is still wrong. By default the first tab is selected and a right tab will overlap a left tab. With overlapping tabs this should be the other way around. Setting the Canvas.ZIndex property of the TabItems in XAML won’t help. The control is initialized with the wrong settings at runtime.

A little C# helps. Thanks to Rachel, who solved this problem in WPF, we can set the overlapping tabs in the right order when the SelectionChanged event of the TabControl is fired:

private void TabControl_SelectionChanged(object sender, System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs e)

    TabControl tabControl = sender as TabControl; 
    tabControl.Dispatcher.BeginInvoke( new Action(() =>
            UpdateZIndex(sender as TabControl)));
}

private void UpdateZIndex(TabControl tc)

    if (tc != null)
    {
        foreach (TabItem tabItem in tc.Items)
        {
            tabItem.SetValue(
                        Canvas.ZIndexProperty,
                        (tabItem == tc.SelectedItem ?
                        tc.Items.Count :
                        (tc.Items.Count-1) – tc.Items.IndexOf(tabItem)));
        }
    }
}

The UpdateZIndex method is invoked in a way that updates all the TabItems. This way a left tab will show above a right tab the way you want in overlapping TabItems.

OverlappingTabs

fig 5. Overlapping tabs have a reversed ZIndex.

Working code is at my SkyDrive

Joe Gershgorin has refactored the code to use a Behavior. This also supp0rts longer text in the headers. You can find his version at: http://www.bitspy.com/OverlappingTabs_Silverlight4.zip

Njoy!

« Newer Posts - Older Posts »

Categorieën